Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Khi yêu

Đôi khi yêu gắn liền với hi sinh ... Mà không cần người kia phải hiểu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét